Z 50

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 50 mm
Dubina krila: 58 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-38 mm
Eurožlijeb