Z 40

 

 

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 40 mm
Dubina krila: 48 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-28 mm
Eurožlijeb