Z 40 /Grilja/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 40 i 48mm
Dubina krila: 48mm
Eurožlijeb