Termo 65

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira 65 mm
Dubina krila 73 mm
Mjera preklopa 8mm
Dubina ispune 21-50 mm
Poliamidne trake 22 mm
Euro žlijeb

Izračun koeficijenta prolaza topline Uw - termo 65

Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230x1480 mm
*Ug = 0.6 W/m²K
Uw = 1.3 W/m²K