Profili opće namjene

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Primarni aluminij, legure EN AW - 6060
Površinska zaštita: eloksiranje, plastificiranje i dekoracija postupkom sublimacije
Standardna isporuka 6000 mm