Keramička fasada sa nevidljivim kopčama

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Keramička fasada sa nevidljivim kopčama
Horizontalna fuga 8 mm
Vertikalna fuga 2 mm
Dimenzija keramike 405x1000 (800,900)
Širina keramičke ploče 19.5 mm
Aluminijska podkonstrukcija