Keramička fasada 3 mm

Tehničke karakteristike

Keramika debljine 3 mm
Ljepljenje na aluminijsku podkonstrukciju
Mogućnost zamjene keramičke ploče
Horizontalna fuga 10 mm
Aluminijska podkonstrukcija