Harmo /Klizno/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 83mm za tri staze i 47mm za dvije staze
Dubina krila: 28 mm
Dubina ispune: 4-18 mm