FR-18

***Dosupno od 1/2016

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 120 mm (5 staza)
Dubina krila: 18 mm
Dubina ispune: 8-10 mm