Fiksne žaluzine

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Način ugradnje: u okvir
Visina lamele : 70 i 150 mm
Širine okvira: 42,5 i 105 mm