FEAL Sun 55 /Pokretni brisoleji/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Montiranje lamela: vodoravno ili okomito
Elektromotorni pogon
Širina lamela: 140, 220, 290 i 400 mm
Mogućnost automatskog podešavanja ovisno o kutu upada sunčevih zraka