60 S /Strukturalna fasada/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okomice: 88 - 270 mm
Širina okomice: 60 mm
Vidljiva fuga: 20 mm
Uw ≥ 0.7 W/m2K