60 K /Kontinuirana fasada/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okomice: 88 - 270 mm
Širina okomice: 60 mm
Vidljiva širina poklopne letvice: 60 mm
Uw ≥ 0.7 W/m²K