50 FS /Strukturalna fasada/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 88 - 200 mm
Širina okvira: 50 mm
Vidljiva fuga: 20 mm
Uw ≥ 0.7 W/m2K