50 FK /Kontinuirana fasada/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okomice: 88 - 200 mm
Širina okomice: 50 mm
Vidljiva širina poklopne letvice: 50 mm
Uw ≥ 0.7 W/m²K