45 Mill

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 45 mm
Dubina krila: 53 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-33 mm
Eurožlijeb