45 Dalmo

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 45mm
Dubina krila: 53 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 3-31 mm 3-31 mm
Okovi za žlijeb: 24 mm